Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими имоти варна/varna-estate.bg
Адвокатско възнаграждение

Адвокатско възнаграждение

Адвокатското възнаграждение се определя строго индивидуално с оглед правната и фактическа сложност на конкретния случай, както и според естеството на търсеното съдействие, вида и обема на възложената работа. Стремежът ни е размерът на хонорара винаги да бъде справедлив, оправдан и приемлив за клиента като същият е недопустимо да бъде по-нисък от предвидения за съответната правна услуга минимум съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет. 

Цената на консултацията на място в кантората се определя в зависимост от продължителността и характера на проведената среща.

Консултация
с адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"

Търсенето на нашето съдействие и помощ при решаването на въпрос от правно естество, преди предприемане на каквито и да било действия от страна на клиента е винаги по-добрият вариант, отколкото да се търси решение на вече възникнал казус с настъпили проблеми.

Онлайн консултация
052 656 534 / advokat@varna-estate.bg
Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими имоти варна/varna-estate.bg
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!