Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими-имоти-сделки-строителство- варна-адвокати
Правни услуги в строителството

Правни услуги в строителството

През годините на нашата практика, свързана със предоставянето на правни услуги в сферата на строителството, ние активно участваме и консултираме изграждането на много строителни обекти. Имаме опит във всички етапи на строителния процес - от организиране на процедурата по изготвяне на подробен устройствен план, рамкиране на бъдещия строителен проекти, осигуряване на представителство за решаване на евентуален спор по съдебен ред.

Нашата практика включва правни консултации и изготвяне на различни видове договори, необходими за организацията и изпълнението на строителния процес, като договори за проектиране; договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация; изготвяне на договори за строителен надзор и прочие.Представляваме нашите клиенти в преговорите по конкретните срокове и условия, права, задължения и отговорности на участниците в процеса на строителството.Екипът ни координира необходимите въпроси с инженери, дизайнери и други експерти, които да ни помогнат да предоставим първокласна и ефективна правна помощ.

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими-имоти-сделки-строителство- варна-адвокати

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници" има опит и при регистрирането на строители в Централния Професионален Регистър на Строителя към Българска Камара на Строителите, като консултира необходимостта и обхвата на вписването, както и подпомага цялостния процес по регистрацията и снабдяването с необходимите за целта документи.

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници" има придобит опит в работата си с общинските и местните структури: Дирекцията за национален строителен контрол, общините на територията на страната, общински и областни земеделски служби, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Имотен регистър при Агенция по вписванията, с оглед получаване на документите за успешното приключване на целия проект.

Стремежът ни за познаване на най-новите законодателни промени и практиката на пазара във връзка с нашата сфера на дейност, ни помага да предоставим своевременни и ефективни правни съвети по текущите въпроси в момента на възникването им, за да се минимизират рисковете, произтичащи от възможни спорове при изпълнение на задълженията.  

Правни услуги от адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"
Консултация
с адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"

Търсенето на нашето съдействие и помощ при решаването на въпрос от правно естество, преди предприемане на каквито и да било действия от страна на клиента е винаги по-добрият вариант, отколкото да се търси решение на вече възникнал казус с настъпили проблеми.

Онлайн консултация
052 656 534 / advokat@varna-estate.bg
Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими-имоти-сделки-строителство- варна-адвокати
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!