Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/сделки-недвижими- имоти- варна-адвокати
Правни услуги в недвижимите имоти

Правни услуги в сделките с недвижими имоти

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници" има опит в различни по мащаб сделки с недвижими имоти и това ни поставя в челните редици на пазара от гледна точка на управлението на риска, разбиране изискванията на нашите клиенти и защита на техните интереси.

Процедурата по придобиване и разпореждане с имот може да бъде дълга и сложна и ние можем да бъдем полезни на нашите клиенти в тази област. Консултираме клиентите относно възможните усложнения, изготвяме договори за строителство, предоставяме правна помощ по изграждането, планирането, разпореждането с обекта, дейностите по финансиране, прехвърляне на собствеността и по всички свързани с това правни въпроси. Съдействаме при придобиването на недвижими имоти в Република България, както и при последващото изпълнение на инвестиционни проекти в областта на хотелиерството и туризма, офисни и търговски сгради, изграждането на промишлени обекти. Клиентите могат да разчитат на нашата правна проницателност и иновативно мислене за напътстването им през целия процес на осъществяване на техните проекти в сектора на недвижимите имоти. Нашата работа обхваща цялостния процес свързан с изпълнението на инвестиционните проекти, включително и отчитане на данъчните и финансовите аспекти. По този начин гарантираме протичането на този процес по възможно най-гладкия и ефективен за клиента начин.

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/сделки-недвижими- имоти- варна-адвокати

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници" участва във всеки етап по прехвърлянето на имоти, включително: 

  • изготвяне на двустранни договори за прехвърляне правото на собственост;
  • установяване на ограничени вещни права за изграждане и експлоатация на: пътни съоръжения, мостове, тръбопроводи, електроцентрали, както и обществени сгради и търговски центрове;
  • изготвяне на нотариални актове и представляване на клиента пред нотариус при изповядване на сделките.

След получаване на консултации от нашия екип, клиентите ни остават удовлетворени от опита, знанията и способностите ни да изпълним всички правни и административни процедури, свързани с недвижими имоти.

Правни услуги от адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"
Консултация
с адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"

Търсенето на нашето съдействие и помощ при решаването на въпрос от правно естество, преди предприемане на каквито и да било действия от страна на клиента е винаги по-добрият вариант, отколкото да се търси решение на вече възникнал казус с настъпили проблеми.

Онлайн консултация
052 656 534 / advokat@varna-estate.bg
Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/сделки-недвижими- имоти- варна-адвокати
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!